یادداشت های ماه

گلم خشکید نمیدونم شاید واسه کمی آب
گلم پژمرد نمیدونم شاید چون ک نبود آفتاب

شای پنجره سختی کرد واسه گلبرگ گلدونم 
شای تقصیر خاکش بود گلم افتاد نمیدونم

یروز دنبال گل گشتم یروز دنبال تقصیرکار
ولی حالا ک خوب دیدم میدونم عشق نبود درکار

نوشته شده در جمعه 15 آذر 1392 ساعت 11:01 ب.ظ توسط مهسا بفرمایید سراپا گوشم! | |

Design By : Pichak