یادداشت های ماه

دلم پرواز میخواهد .............. دلی پر راز میخواهد
دلی که در تمام عمر..............مرا بی ناز میخواهد
دلی که با تپش هایش..........مرا تا اوج مستی برد
دلی که گر شکستم من...مرا آن سوی هستی برد
دلی که گر نخندیدم.............مرا با خنده رسوا کرد
تمام زندگیَم را .....................بدون قصه زیبا کرد
نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392 ساعت 08:23 ب.ظ توسط مهسا بفرمایید سراپا گوشم! | |

Design By : Pichak