یادداشت های ماه

کمی مینوشم 
تلخیش زبانم را میسوزاند و من
در پناه بویه او آرام میگیرم 

زبانم تلخ است
صورتم را کبود میبینم 
این منم یا نقش قند،ته جام

در پناه قهوه آرام میگیرم و شیرینیش را نادیده
تو آرامم کن ،نوش دنیا کاری نکرد

نوشته شده در سه شنبه 26 فروردین 1393 ساعت 11:53 ق.ظ توسط مهسا بفرمایید سراپا گوشم! | |

Design By : Pichak