یادداشت های ماه

قدم قدم  نزدیک شدندو رفتند
به آسمون رسیدنو شکستند

قدم گذاشتمو گذشتم اینبار
صدا نیومد ک مهمی انگار

خودم شکستم تنگ خواب نورو 
میرم میذارم شب سوتو کورو

میرم ک باشه فکری از رهایی
میرم تا ردی بگه پس کجایی

نوشته شده در چهارشنبه 20 فروردین 1393 ساعت 09:15 ب.ظ توسط مهسا بفرمایید سراپا گوشم! | |

Design By : Pichak